biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252953

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Najlepszy projekt na Dolnym Śląsku !!!!!!
Pozyskiwanie środków zewnętrznych to niezwykła radość, możliwość sprawdzania się, satysfakcja z wysokiego miejsca na liście rankingowej. To ciągła nauka.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych składa się z wielu etapów. Jest to proces czasochłonny, wymagający dużego wkładu pracy, zaangażowania, serca i mocnych nerwów. Przystępując do opracowania aplikacji konkursowej, najważniejszy jest pomysł, spojrzenie na całość, w centrum której zawsze stoją nasi mieszkańcy.

To, co we wniosku jest najważniejsze, to cel. Naszym priorytetem jest podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich, troska o dobro naszych mieszkańców.

Tak myśleliśmy przez ostatnie lata, tak będziemy też pracować dalej. Okres programowania 2007-2013 to ogromna liczba zrealizowanych projektów, zarówno infrastrukturalnych, jak i społecznych. To lata pracy, zdobywania doświadczenia w pozyskiwaniu i rozliczeniu projektów. Każdy projekt uczy nas czegoś nowego, pokazuje, jak wiele radości możemy sprawić innym naszą pracą.

27 sierpnia 2013 roku Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłosiła Konkurs „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Postanowiliśmy zgłosić projekt „Budowa miejsca przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji w Izerskiej Krainie Cisów- Henrykowie Lubańskim, położonym na styku trzech granic”.

Celem projektu było stworzenie miejsca przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji, obejmującego wybudowanie sceny, wykonanie placu do zabaw tanecznych i rekreacyjnych, posadowienie ławek, odwodnienie terenu, wykonanie oświetlenia i chodnika. Założono, że realizacja projektu zaowocuje zwiększeniem liczby imprez kulturalnych i okolicznościowych, organizowanych na terenie Gminy Lubań. Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na integrację mieszkańców Gminy Lubań.

Projekt obejmował następujące działania: wykonanie odwodnienia terenu, wykonanie terenu dla publiczności, wykonanie sceny, wykonanie chodnika, wykonanie robót elektrycznych.

Pomysł na budowę miejsca rekreacji dała aktywność mieszkańców Gminy Lubań. Idea stworzenia w Henrykowe Lubańskim miejsca rekreacji powstała oddolnie- podczas warsztatów, w ramach których mieszkańcy opracowywali Plan Odnowy Miejscowości. Stąd też Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy, uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych, odwiedzających nasze strony Gości, artystów, rękodzielników- ludzi, chcących uczestniczyć w kulturze i współtworzyć ją.

Wybudowanie miejsca rekreacji to oddanie do dyspozycji mieszkańców infrastruktury, która przyczynia się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej. Utarty jest wyidealizowany obraz wsi, kłaniającej się czystym powietrzem, zdrową, ekologiczną żywnością i otwartą zieloną przestrzenią, którą przecinają jedynie drzewa. Dla mieszkańców wsi wygląda to inaczej: każdy dzień jest uporządkowany przez codzienne czynności, nie ma możliwości oderwania się od szarej rzeczywistości. Dlaczego? Ponieważ na wsi nie ma miejsc, które w mieście są na wyciągnięcie ręki, ich obecność jest oczywista. W naszej rzeczywistości nie mamy kina, teatru…kawiarni, w której można odetchnąć kilka chwil. Stąd też powstał Projekt, który umożliwia społeczeństwu uczestniczenie w kulturze, w imprezach kulturalnych i piknikach.

Projekt wpływa na kształtowanie postaw prospołecznych i umiejętność współpracy, co możemy zaobserwować każdorazowo przy organizacji imprez w Henrykowie Lubańskim. Przygotowanie Ogólnopolskich Imienin Henryka, Henryki i Henrykowa Lubańskiego to ogromny wysiłek, który udaje się jedynie dzięki umiejętności współpracy- która procentuje wspólnym działaniem. Przy organizacji Imienin, siły wkładają również mieszkańcy Gminy, co daje spektakularny efekt.

I stało się… Komisja Konkursowa przyznała nam I miejsce w kategorii: Infrastruktura społeczna. Dostaliśmy dyplom i nagrodę w wysokości 7 000,00 PLN. 2 grudnia 2013 roku, we Wrocławiu, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu. W uroczystości naszymi przedstawicielami byli: Zbigniew Hercuń, Aneta Usyk, Teresa Trefler, Kazimierz Cwynar, Wanda Żuraw, Robert Połomski. Nagrodę wręczał Włodzimierz Chlebosz- Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Gmina Lubań, jako laureat konkursu na szczeblu wojewódzkim, będzie reprezentowała Województwo Dolnośląskie na szczeblu konkursu ogólnopolskiego.

Tym akcentem powoli kończymy okres programowania 2007-2013, przed nami nowe wyzwania, niewiadome i konieczność, żeby im sprostać.
Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagali, z którymi wspólnie uczyliśmy się.
Pora zamknąć pewien rozdział.
Obiecujemy, że w następnych latach też damy radę. Tylko dla mieszkańców.06 12 2013


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze