biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252976

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Działalność Wójta za 2013 rok - podsumowanie
Podsumowując rok 2013 pragnę krótko scharakteryzować lata poprzednie.
Rok 2011 upłynął pod hasłem „Gmina Lubań – nabiera rozpędu” wydaliśmy na inwestycje ok. 6,4 mln zł z tego środki zewnętrzne 3,8 mln zł.

W roku 2012 wydano na inwestycje 6,2 mln zł z tego środki zewnętrzne 2,8 mln zł. Zaznaczyć trzeba, że w rankingu gazety „Wspólnota” Gmina Lubań zajęła 228 miejsce. W przeliczeniu na 1 mieszkańca gmina wydała w 2012 roku na inwestycje ponad 850 zł. Taki wynik naprawdę może cieszyć, bo wszystkich gmin wiejskich w Polsce jest prawie 1600.

Rok 2013 zamkniemy wydatkami inwestycyjnymi kwotą ok. 3,5 mln zł – pozyskane środki zewnętrzne ok. 1 mln zł. Tu zaznaczyć trzeba, że dwie duże inwestycje: „Budowa Biblioteki w Radostowie” i „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kościelniku” to zadania realizowane w cyklu dwuletnim 2013/2014 i ich rozliczenie nastąpi do 29.08.2014 a na nie również pozyskaliśmy po 0,5 mln zł czyli razem 1mln zł.

Uniegoszcz
1. Przebudowa drogi gminnej Dymińsko Dolna – 227 788 zł.
2. Geodezyjne wytyczenie drogi od strony ulicy Dolnej do pól – 14 500 zł.

Henryków
1. Budowa oświetlenia drogowego kierunek Radogoszcz – 75 000 zł.
2. Postawienie dwóch wiat i ułożenie kostki na Placu Rekreacyjnym – 77 000 zł.
3. Budowa chodnika między wiatami a sceną – 2 000 zł.

Pisarzowice
1. Przebudowa drogi gminnej dz. 86 – 11 370 zł.
2. Modernizacja budynku OSP Pisarzowice – 168 000 zł.
3. Wykonanie wyjścia awaryjnego – świetlica – 27 000 zł.
4. Wykonanie schodów wejściowych – świetlica – 10 000 zł.
5. Zakup kontenera socjalnego ZSP Pisarzowice – 9 000 zł.

Mściszów
1. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 82 – 87 588 zł.
2. Doprowadzenie energii cieplnej do remizy OSP – 9 500 zł.
3. Budowa oświetlenia kierunek Gościszów – 80 000 zł.
4. Budowa placu zabaw – 45 000 zł.

Kościelnik
1. Przebudowa przyłącza ciepłowniczego – Sala Gimnastyczna – 68 000 zł.
2. Zakup budynku i działki pod świetlicę wiejską – 230 000 zł.

Nawojów Łużycki
1. Rozbudowa sieci wodociągowej – 168 135 zł.
2. Przebudowa budynku mieszkalnego – Nawojów 80 – 137 000 zł.
3. Wykonanie placu zabaw – 42 758 zł.
4. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej – 278 000 zł.

Nawojów Śląski
1. Wykonanie ławek i doprowadzenie energii do wiat – 6 000 zł.
2. Budowa oświetlenia do kładki koło świetlicy – 70 000 zł.

Radostów Średni, Dolny i Górny
1. Przebudowa drogi dojazdowej do pól i cmentarza - 203 682 zł.
2. Odbudowa dróg wewnętrznych i sześciu przepustów – 413 707 zł.
3. Wykonanie projektu na budowę biblioteki – 60 000 zł.

Kościelniki Dolne
1. Budowa placu zabaw – 38 810 zł.
2. Doprowadzenie oświetlenia do szatni na boisku – 3 500 zł.

Jałowiec
1. Odbudowa drogi wewnętrznej wraz z mostem – 101 170 zł.

Radogoszcz
1. Wykonanie wyjścia awaryjnego w świetlicy – 25 000 zł.
2. Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej – 49 500 zł.

Ponadto wykonano monitoring Stacji Uzdatniania Wody w Pisarzowicach – 36 000 zł.
Remont budynku Urzędu Gminy – 70 000 zł.
Utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radostowie Dolnym – 40 000 zł.
Zapłacono za budowę schroniska dla zwierząt – 55 000 zł.
Przy zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Radogoszczy i Radostowie utworzono Przedszkola Gminne dla dzieci od 3-go roku życia oraz zakupiono odśnieżarkę, kosiarkę i dmuchawę do utrzymywania czystości na cmentarzach komunalnych celem zmniejszenia wydatków.
Rok 2014 zamkniemy inwestycjami na kwotę 4,1 mln zł w tym pozyskane środki zewnętrzne 2 mln zł.
W okresie całej kadencji 2010 -2014 na inwestycje wydamy 20,2 mln zł w tym środki zewnętrzne 9,6 mln zł co stanowi 47% wydatkowanych pieniędzy na inwestycje.
Wykonamy w 2014 roku dwie duże inwestycje: „Budowa biblioteki Publicznej w Radostowie wraz z wyposażeniem” – ok. 830 000 zł oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kościelniku wraz z wyposażeniem” ok. 1,1 mln zł pozyskując na te dwa zadania 1 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zbigniew Hercuń
30 12 2013


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze