biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1101414

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Działalność Wójta za 2013 rok - podsumowanie
Podsumowując rok 2013 pragnę krótko scharakteryzować lata poprzednie.
Rok 2011 upłynął pod hasłem „Gmina Lubań – nabiera rozpędu” wydaliśmy na inwestycje ok. 6,4 mln zł z tego środki zewnętrzne 3,8 mln zł.

W roku 2012 wydano na inwestycje 6,2 mln zł z tego środki zewnętrzne 2,8 mln zł. Zaznaczyć trzeba, że w rankingu gazety „Wspólnota” Gmina Lubań zajęła 228 miejsce. W przeliczeniu na 1 mieszkańca gmina wydała w 2012 roku na inwestycje ponad 850 zł. Taki wynik naprawdę może cieszyć, bo wszystkich gmin wiejskich w Polsce jest prawie 1600.

Rok 2013 zamkniemy wydatkami inwestycyjnymi kwotą ok. 3,5 mln zł – pozyskane środki zewnętrzne ok. 1 mln zł. Tu zaznaczyć trzeba, że dwie duże inwestycje: „Budowa Biblioteki w Radostowie” i „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kościelniku” to zadania realizowane w cyklu dwuletnim 2013/2014 i ich rozliczenie nastąpi do 29.08.2014 a na nie również pozyskaliśmy po 0,5 mln zł czyli razem 1mln zł.

Uniegoszcz
1. Przebudowa drogi gminnej Dymińsko Dolna – 227 788 zł.
2. Geodezyjne wytyczenie drogi od strony ulicy Dolnej do pól – 14 500 zł.

Henryków
1. Budowa oświetlenia drogowego kierunek Radogoszcz – 75 000 zł.
2. Postawienie dwóch wiat i ułożenie kostki na Placu Rekreacyjnym – 77 000 zł.
3. Budowa chodnika między wiatami a sceną – 2 000 zł.

Pisarzowice
1. Przebudowa drogi gminnej dz. 86 – 11 370 zł.
2. Modernizacja budynku OSP Pisarzowice – 168 000 zł.
3. Wykonanie wyjścia awaryjnego – świetlica – 27 000 zł.
4. Wykonanie schodów wejściowych – świetlica – 10 000 zł.
5. Zakup kontenera socjalnego ZSP Pisarzowice – 9 000 zł.

Mściszów
1. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 82 – 87 588 zł.
2. Doprowadzenie energii cieplnej do remizy OSP – 9 500 zł.
3. Budowa oświetlenia kierunek Gościszów – 80 000 zł.
4. Budowa placu zabaw – 45 000 zł.

Kościelnik
1. Przebudowa przyłącza ciepłowniczego – Sala Gimnastyczna – 68 000 zł.
2. Zakup budynku i działki pod świetlicę wiejską – 230 000 zł.

Nawojów Łużycki
1. Rozbudowa sieci wodociągowej – 168 135 zł.
2. Przebudowa budynku mieszkalnego – Nawojów 80 – 137 000 zł.
3. Wykonanie placu zabaw – 42 758 zł.
4. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej – 278 000 zł.

Nawojów Śląski
1. Wykonanie ławek i doprowadzenie energii do wiat – 6 000 zł.
2. Budowa oświetlenia do kładki koło świetlicy – 70 000 zł.

Radostów Średni, Dolny i Górny
1. Przebudowa drogi dojazdowej do pól i cmentarza - 203 682 zł.
2. Odbudowa dróg wewnętrznych i sześciu przepustów – 413 707 zł.
3. Wykonanie projektu na budowę biblioteki – 60 000 zł.

Kościelniki Dolne
1. Budowa placu zabaw – 38 810 zł.
2. Doprowadzenie oświetlenia do szatni na boisku – 3 500 zł.

Jałowiec
1. Odbudowa drogi wewnętrznej wraz z mostem – 101 170 zł.

Radogoszcz
1. Wykonanie wyjścia awaryjnego w świetlicy – 25 000 zł.
2. Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej – 49 500 zł.

Ponadto wykonano monitoring Stacji Uzdatniania Wody w Pisarzowicach – 36 000 zł.
Remont budynku Urzędu Gminy – 70 000 zł.
Utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radostowie Dolnym – 40 000 zł.
Zapłacono za budowę schroniska dla zwierząt – 55 000 zł.
Przy zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Radogoszczy i Radostowie utworzono Przedszkola Gminne dla dzieci od 3-go roku życia oraz zakupiono odśnieżarkę, kosiarkę i dmuchawę do utrzymywania czystości na cmentarzach komunalnych celem zmniejszenia wydatków.
Rok 2014 zamkniemy inwestycjami na kwotę 4,1 mln zł w tym pozyskane środki zewnętrzne 2 mln zł.
W okresie całej kadencji 2010 -2014 na inwestycje wydamy 20,2 mln zł w tym środki zewnętrzne 9,6 mln zł co stanowi 47% wydatkowanych pieniędzy na inwestycje.
Wykonamy w 2014 roku dwie duże inwestycje: „Budowa biblioteki Publicznej w Radostowie wraz z wyposażeniem” – ok. 830 000 zł oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kościelniku wraz z wyposażeniem” ok. 1,1 mln zł pozyskując na te dwa zadania 1 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zbigniew Hercuń
30 12 2013


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze