biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251033

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Budżet i zadania inwestycyjne w 2014 roku
Dnia 30.12.2013 roku na Sesji Rady Gminy Lubań uchwalono budżet na 2014 rok. Dochody budżetu wynoszą 19 625 183 zł zaś wydatki 20 625 555 zł.
Deficyt wynosi 1 002 372 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Gmina Lubań wzorem lat poprzednich nie planuje zaciągania kredytu. Kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 2 385 956 zł.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku ustalono na kwotę 4 090 966 zł z tego środki pozyskane z zewnątrz 1 948 781 zł.
W ramach zadań inwestycyjnych w bieżącym roku wykonamy:

Uniegoszcz
1. Dokumentacja projektowa na budowę wodociągu ul. Jałowcowa – 20 000 zł.
2. Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji ul. Graniczna – 10 000 zł.

Henryków Lubański
1. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 217 000 zł.
2. Budowa placu zabaw – 40 000 zł.
3. Budowa placu fitness – 34 514 zł.
4. Modernizacja remizy OSP – 25 000 zł.
5. Budowa wiaty na placu rekreacyjnym* (zadanie wspólne)

Pisarzowice
1. Modernizacja remizy OSP – II etap – 135 000 zł.
2. Budowa kaplicy pogrzebowej – I etap – 145 000 zł.
3. Budowa oświetlenia od drogi krajowej k/szkoły – 170 000 zł.
4. Budowa wiaty k/świetlicy* (zadanie wspólne)

Mściszów
1. Wykonanie parkingu k/świetlicy – 25 000 zł.
2. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 366 000 zł.
3. Budowa wiaty k/placu zabaw* (zadanie wspólne)

Kościelnik
1. Modernizacja budynku na świetlicę wiejską – 1 103 000 zł.
2. Budowa oświetlenia – kładka do świetlicy – 35 000 zł.

Nawojów Łużycki
1. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 317 000 zł.
2. Budowa wiaty k/placu zabaw* (zadanie wspólne)

Nawojów Śląski
1. Oświetlenie terenu k/wiaty – 20 000 zł.
2. Wykonanie toalet i doprowadzenie wody do wiaty – 45 000 zł.

Radostów Średni, Dolny i Górny
1. Budowa biblioteki wraz z wyposażeniem – 851 800 zł.
2. Adaptacja części budynku szkoły na przedszkole – dokumentacja – 8 000 zł.

Kościelniki Dolne
1. Budowa wiaty na boisku k/placu zabaw* (zadanie wspólne)

Jałowiec
1. Zakup terenu pod plac zabaw – 10 000 zł.

Radogoszcz
1. Adaptacja części budynku szkoły na przedszkole – dokumentacja – 8 000 zł.

* – zadanie wspólne – „Stworzenie bazy do sprzedaży i promocji usług lokalnych wytworzonych przez kobiety – budowa wiat wystawowych w Pisarzowicach, Nawojowie Łużyckim, Mściszowie, Henrykowie Lubańskim i Kościelikach Dolnych" - 490 659 zł.

Ponadto zaplanowano zakup ciągnika-kosiarki do wykaszania cmentarzy – 15 000 zł.

Rok 2014 jest czwartym rokiem mojej służby na rzecz mieszkańców i zamyka inwestycje łączną kwotą ponad 20 mln zł.

Zbigniew Hercuń
03 01 2014


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze