biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

999270

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zadania realizowane na terenie sołectw Radostów Dolny i Średni oraz Radostów Górny ukierunkowane są na bezpieczeństwo i pomoc osobom niepełnosprawnym.
W ramach zadań inwestycyjnych planujemy kontynuację prac rozpoczętych w 2013 roku przy budowie biblioteki publicznej wraz z wyposażeniem.
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Lubań. Podniesiony zostanie standard oferty kulturalnej proponowanej dla społeczności wiejskiej. Stworzona zostanie placówka, która będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt zadania to 750.000 zł oraz ok. 100.000 zł przeznaczone zostanie na wyposażenie biblioteki.
Dokonamy również adaptacji części budynku szkolnego na pomieszczenia przedszkola publicznego. Opieką zostaną objęte wszystkie dzieci od 2,5 do 5 lat. Placówka będzie posiadała podjazd dla dzieci niepełnosprawnych i bezkolizyjne wyjście dla dzieci z pomieszczenia do zajęć na plac zabaw. Koszt przedsięwzięcia to kwota 92.000 zł.
Przeznaczono również kwotę 15.000 zł na wykonanie segmentowej bramy garażowej w budynku remizy OSP.
Głównym celem tego zadania jest umożliwienie w okresie zimowym szybkiego otworzenia bram i wyjazdu do zagrożenia przez druhów OSP.

Ogółem na w/w zadania w 2014 roku przeznaczymy kwotę ok. 950.000 zł.
14 04 2014


 AKTUALNOŚCI

Wielkanocny teatrzyk „O tym jak jajko pisanką zostało”.

OGŁOSZENIA

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Lubaniu

RADA GMINY

Odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze