biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1219495

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Wiosenne zebrania wiejskie
Wójt Gminy Lubań rozpoczął cykl spotkań z mieszkańcami Gminy Lubań. Do chwili obecnej spotkania te odbyły się z mieszkańcami Nawojowa Łużyckiego, Henrykowa Lubańskiego, Kościelnika, Radostowa Dolnego i Średniego, Radostowa Górnego, Pisarzowic, Kościelnika Dolnego, Jałowca. Planuje się jeszcze spotkanie
z mieszkańcami Radogoszczy, Uniegoszczy oraz Nawojowa Śląskiego.
Podczas spotkań Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za lata 2011-2013. Szczegółowo przedstawił również planowane inwestycje w 2014 roku.
Poinformował mieszkańców, że rozpoczęto prace nad strategią rozwoju gminy Lubań na kolejne lata. Prosił o wypełnienie anonimowych ankiet, które będą niezbędne do opracowania strategii. Poinformował także, że na etapie opracowania strategii będą prowadzone konsultacje z mieszkańcami. Zachęcał wszystkich do pomocy w opracowaniu strategii.
Poruszono sprawy dotyczące „Ustawy o porządku i utrzymania czystości w gminie”. Zwrócono uwagę na wysokość opłat za zagospodarowanie odpadów w poszczególnych miesiącach, która kształtuje się w widełkach od 20.573 zł w miesiącu lipcu 2013 r. do 41.830,57 zł za miesiąc luty 2014 r. Koszt za zbiórkę, transport i wyposażenie posesji w pojemniki wynosi 31.500 zł miesięcznie i jest kwotą stałą do 30.06.2014 r.
Spotkania były okazją do zadawania pytań i wyjaśnień wszelkich wątpliwości dotyczących spraw bieżących. Przybyli mieszkańcy Gminy, sołtysi i radni poszczególnych sołectw mogli się po raz kolejny przekonać, że Wójt Gminy Lubań nie unika bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami i publicznych dyskusji na tematy ważne nie tylko dla mieszkańców, ale także dla Władz Gminy.

14 04 2014


 AKTUALNOŚCI

Uwaga - utrudnienia

OGŁOSZENIA

Spotkanie informacyjne pt. "Zwalczanie emisji kominowej – projekty w formule grantowej

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze