biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252953

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

HENRYKÓW LUBAŃSKI – droga dojazdowa do gruntów rolnych
Ważnym elementem infrastruktury związanej z rolnictwem są drogi dojazdowe go gruntów rolnych, które ułatwiają transport rolniczy oraz polepszają warunki komunikacyjne na terenach wiejskich. Drogi te, nie tylko służą rolnikom, ale również są oknem na świat dla mieszkańców małych miejscowości. Jednym z zadań wytypowanych na potrzeby mieszkańców była przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Henrykowie Lubańskim. Droga gruntowa przebiega pomiędzy działkami stanowiącymi grunty rolne i działkami z zabudową jednorodzinną i zagrodową. Stan istniejącej nawierzchni nie pozwalał na bezpieczny przejazd z dużym, nowoczesnym sprzętem z uwagi na liczne nierówności, dziury, koleiny oraz brak prawidłowego odwodnienia. Jest to jedna z wielu dróg dojazdowych, które chcielibyśmy wykonać, poprzez ich poprawę wartości użytkowej, dlatego też w dniu 15.11.2013r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania pn.: „Henryków Lubański droga dojazdowa do gruntów rolnych” do Inspektora Terenowego w Jeleniej Górze. Po pozytywnej weryfikacji wniosku w dniu 04.04.2014r. podpisana została umowa przyznania pomocy a w dniu 28.05.14r. nastąpił komisyjny odbiór wykonanych robót rekultywacyjnych z udziałem Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł 210 630,50 zł, z czego 168 000 zł to dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zrealizowany zakres robót dotyczy odcinka drogi o długości 800m zlokalizowanej na dz.899 i 900/2 w Henrykowie Lubańskim i obejmował wykonanie pełnej przebudowy drogi wraz z rowami, przepustami na zjazdach, nawierzchnią z mieszanki mineralno-bitumiczną z wykonaniem mijanek oraz pobocza z kamienia łamanego. Wybudowana droga umożliwi mieszkańcom wsi Henryków dojazd do pól oraz posesji w każdych warunkach pogodowych. Wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększy płynność ruchu, a także poprawi warunki życia mieszkańców i przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszej gminy.03 06 2014


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze