biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250312

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Gmina Lubań przyjazna rolnikom
Gmina Lubań zakończyła kolejną inwestycję drogową zaplanowaną na ten rok – już od 10 września 2014 roku, rolnicy mają do dyspozycji kolejny odcinek nowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mściszowie. Jest to kolejna droga dojazdowa, którą wykonano, poprzez ich poprawę wartości użytkowej.

W dniu 15.11.2013r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania pn: „Mściszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” do Inspektora Terenowego w Jeleniej Górze. Po pozytywnej weryfikacji wniosku w dniu 04.04.2014r. podpisana została umowa przyznania pomocy a w dniu 10.09.14r. nastąpił komisyjny odbiór wykonanych robót rekultywacyjnych z udziałem Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł 449 608,64, z czego 273 000,00 zł to dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zrealizowany zakres robót dotyczył odcinka drogi o długości 1300m zlokalizowanej na dz. nr 267, 360 w Mściszowie i obejmował wykonanie drogi o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną z mieszanki mineralno-asfaltowej.

„Droga wymagała modernizacji, ponieważ stan istniejącej nawierzchni nie pozwalał na bezpieczny przejazd z uwagi na liczne nierówności, dziury, koleiny oraz brak prawidłowego odwodnienia. Zmodernizowana droga zapewni bezpieczny i wygodny dojazd do pól, poprawiając warunki pracy rolników - nie powinni mieć już problemu z dojazdem do swoich pól nawet ciężkimi maszynami rolniczymi”. – mówi wójt Zbigniew Hercuń.

Gmina Lubań sukcesywnie realizuje swoje plany i tym roku drogowe inwestycje przebiegają wyjątkowo intensywnie. W bieżącym roku zaplanowanych zostało kilka inwestycji p.n. „Drogi dojazdowe do gruntów rolnych”. Pierwszą inwestycją zrealizowaną przez Gminę Lubań była przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Henrykowie Lubańskim. Rozpoczęte zostało również zadanie rekultywacyjne pod nazwą : „Nawojów Łużycki droga dojazdowa do gruntów rolnych” – planowany termin zakończenia i odbiór zadania to miesiąc październik.12 09 2014


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze