biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1008241

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Gmina Lubań przyjazna rolnikom
Gmina Lubań zakończyła kolejną inwestycję drogową zaplanowaną na ten rok – już od 10 września 2014 roku, rolnicy mają do dyspozycji kolejny odcinek nowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mściszowie. Jest to kolejna droga dojazdowa, którą wykonano, poprzez ich poprawę wartości użytkowej.

W dniu 15.11.2013r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania pn: „Mściszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” do Inspektora Terenowego w Jeleniej Górze. Po pozytywnej weryfikacji wniosku w dniu 04.04.2014r. podpisana została umowa przyznania pomocy a w dniu 10.09.14r. nastąpił komisyjny odbiór wykonanych robót rekultywacyjnych z udziałem Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł 449 608,64, z czego 273 000,00 zł to dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zrealizowany zakres robót dotyczył odcinka drogi o długości 1300m zlokalizowanej na dz. nr 267, 360 w Mściszowie i obejmował wykonanie drogi o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną z mieszanki mineralno-asfaltowej.

„Droga wymagała modernizacji, ponieważ stan istniejącej nawierzchni nie pozwalał na bezpieczny przejazd z uwagi na liczne nierówności, dziury, koleiny oraz brak prawidłowego odwodnienia. Zmodernizowana droga zapewni bezpieczny i wygodny dojazd do pól, poprawiając warunki pracy rolników - nie powinni mieć już problemu z dojazdem do swoich pól nawet ciężkimi maszynami rolniczymi”. – mówi wójt Zbigniew Hercuń.

Gmina Lubań sukcesywnie realizuje swoje plany i tym roku drogowe inwestycje przebiegają wyjątkowo intensywnie. W bieżącym roku zaplanowanych zostało kilka inwestycji p.n. „Drogi dojazdowe do gruntów rolnych”. Pierwszą inwestycją zrealizowaną przez Gminę Lubań była przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Henrykowie Lubańskim. Rozpoczęte zostało również zadanie rekultywacyjne pod nazwą : „Nawojów Łużycki droga dojazdowa do gruntów rolnych” – planowany termin zakończenia i odbiór zadania to miesiąc październik.12 09 2014


 AKTUALNOŚCI

Schronisko dla zwierząt

OGŁOSZENIA

IX Tydzień Sportu dla Wszystkich

RADA GMINY

Odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze