biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250727

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

SPOTKANIE ZWIĄZKU GMIN „KWISA”
Dnia 18 września 2014 roku w budynku Urzędu Gminy Lubań odbyło się kolejne Zgromadzenie Związku Gmin „Kwisa", które aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i gospodarczym subregionu.

Celem stowarzyszenia jest wspólne działanie gmin prowadzące do wszechstronnej ochrony środowiska naturalnego doliny rzeki Kwisy i jej dopływów, zrównoważony rozwój gospodarczy gmin oraz reprezentowanie wspólnych interesów gmin w organach administracji powiatowej, wojewódzkiej, rządowej, a także wobec euroregionów i innych związków gmin.

W posiedzeniu wzięli udział burmistrzowie i wójtowie gmin - członkowie Związku. Obecnie w którego skład wchodzi 14 jednostek samorządu terytorialnego: 2 miasta - Lubań i Bolesławiec, 7 jednostek miejsko-gminnych - Leśna, Gryfów, Lubomierz, Mirsk, Olszyna, Nowogrodziec, Lwówek Śląski oraz 5 gmin wiejskich – Siekierczyn, Lubań, Osiecznica, Warta Bolesławiecka i Bolesławiec.

Podczas obrad zostały omówione sprawy dotyczące schroniska dla zwierząt w Platerówce, przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Kwisa", przyjęcia zmian w budżecie Związku Gmin „Kwisa", ustalenia składki członkowskiej z przeznaczeniem na rzecz funkcjonowania Związku oraz na rzecz funkcjonowania schroniska dla zwierząt, przyjęcia statutu Związku Gmin „Kwisa” i inne. Posiedzenie było również okazją do wymiany informacji i doświadczeń z zakresu codziennej pracy samorządów oraz podsumowań kończącej się już w listopadzie kadencji 2011-2014.

Dzięki solidarności gmin członkowskich Związku Gmin „Kwisa”, od ponad 20 lat udaje się osiągać zamierzone cele i skutecznie promować region.25 09 2014


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze