biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1009398

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Udrożenie i remont na cieku wodnym Luciąża w Radostowie Dolnym
Gmina Lubań aktywnie podejmuje współprace z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi z zakresu uporządkowania gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej. Dzięki porozumieniu z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Lwówku Śląskim, w dniu 06.09.2012r odbył się odbiór końcowy inwestycji pod nazwą „Udrożnienie koryta i remont budowli na cieku Luciąża na długości 860 mb w miejscowości Radostów Górny.

Inwestycja polegała na: budowie muru z kamienia, ułożenie kiszki faszynowej oraz wykonanie narzutu kamiennego. Wszystkie prace zostały wykonane terminowo i zgodnie z umową. Inwestorem zadania był Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Lwówku Śląskim. Całkowity koszt zadania wyniósł 86 509,18 zł.

Remont budowli przyczyni się do stabilizacji koryta w tym rejonie rzeki i zażegna istniejące zagrożenie przed powodzią okolicznych terenów.

10 10 2014


 AKTUALNOŚCI

Schronisko dla zwierząt

OGŁOSZENIA

IX Tydzień Sportu dla Wszystkich

RADA GMINY

Odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze