biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250311

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Uroczyste Rozdanie Promes
Gmina Lubań w miesiącu grudniu 2014r. wystąpiła za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na odbudowę obiektów infrastruktury technicznej zniszczonych podczas powodzi i intensywnych opadów deszczu.

W związku z powyższym 11 lutego br., w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski wraz z Wojewodą Dolnośląskim Tomaszem Smolarzem wręczyli promesy powodziowe przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska.

Wójt Gminy Lubań, Zbigniew Hercuń, odebrał Promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, która gwarantuje otrzymanie dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 100 000 złotych. Kwota przypisana w Promesie dla Gminy Lubań stanowi 80% wartości zadania. 20% wartości inwestycji znajduje się po stronie Gminy.

Uroczyście wręczony dokument pozwoli na realizację w 2015 roku następujących zadań pn.:
1. Odbudowa drogi dz. nr 115 w miejscowości Radostów Dolny z mostem w ciągu drogi km 0+000-0+400 [ intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013r.],
2. Odbudowa drogi dz. nr 191, 193 w miejscowości Nawojów Łużycki km 0+000-0+800; 0+000-0+400 [ intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2013 r.]

„Każde dodatkowe, pozabudżetowe pieniądze na remonty dróg zniszczonych przez powódź są niezwykle cenne. Mam nadzieję, że szybko uda nam się rozstrzygnąć przetargi i przystąpić do prac, zwłaszcza, że dokumenty niezbędne do otrzymania dotacji, muszą zostać przekazane do Urzędu Wojewódzkiego już w miesiącu maju.” - mówił Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.
12 02 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze