biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1116049

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Uroczyste Rozdanie Promes
Gmina Lubań w miesiącu grudniu 2014r. wystąpiła za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na odbudowę obiektów infrastruktury technicznej zniszczonych podczas powodzi i intensywnych opadów deszczu.

W związku z powyższym 11 lutego br., w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski wraz z Wojewodą Dolnośląskim Tomaszem Smolarzem wręczyli promesy powodziowe przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska.

Wójt Gminy Lubań, Zbigniew Hercuń, odebrał Promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, która gwarantuje otrzymanie dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 100 000 złotych. Kwota przypisana w Promesie dla Gminy Lubań stanowi 80% wartości zadania. 20% wartości inwestycji znajduje się po stronie Gminy.

Uroczyście wręczony dokument pozwoli na realizację w 2015 roku następujących zadań pn.:
1. Odbudowa drogi dz. nr 115 w miejscowości Radostów Dolny z mostem w ciągu drogi km 0+000-0+400 [ intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013r.],
2. Odbudowa drogi dz. nr 191, 193 w miejscowości Nawojów Łużycki km 0+000-0+800; 0+000-0+400 [ intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2013 r.]

„Każde dodatkowe, pozabudżetowe pieniądze na remonty dróg zniszczonych przez powódź są niezwykle cenne. Mam nadzieję, że szybko uda nam się rozstrzygnąć przetargi i przystąpić do prac, zwłaszcza, że dokumenty niezbędne do otrzymania dotacji, muszą zostać przekazane do Urzędu Wojewódzkiego już w miesiącu maju.” - mówił Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.
12 02 2015


 AKTUALNOŚCI

Można składać wnioski na dofinansowanie do budowy do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze