biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251029

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Kolejny projekt na który pozyskano dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 r.
"Budowa systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Mściszów – stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa etap II” to tytuł projektu, na który Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt realizowany będzie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

24 listopada 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Wydział Obszarów Wiejskich we Wrocławiu podpisano umowę na dofinansowanie niniejszego projektu. Dofinansowanie Projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 to 1 084 707,00 PLN, natomiast całkowita wartość Projektu określona została na 1 778 920,92 PLN.

Przedmiotem projektu jest:
-budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody,
-odbudowa ujęcia wody z rurociągiem doprowadzającym wodę na SUW,
-budowa obiektów towarzyszących: zbiornika napowietrzania wody surowej, odstojnika popłuczyn, zbiornika wody czystej, zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych, zbiornika bezodpływowego ścieków po regeneracji złoża, sieci między – obiektowych,
-budowa elementów zagospodarowania terenu ( plac manewrowy, oświetlenie)
-budowa sieci wodociągowej.

Efektem realizacji projektu będzie znaczące podniesienie standardu życia mieszkańców, w miejscowościach, w których zostanie wybudowany wodociąg. Dzięki rozbudowie infrastruktury wodociągowej, Gmina Lubań stanie się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do osiedlania się i prowadzenie działalności gospodarczej. Gmina Lubań będzie również w stanie w większym stopniu wypromować posiadany potencjał turystyczny, przyrodniczy i krajobrazowy. Odbiorcami projektu będą głównie mieszkańcy miejscowości, w których zostanie wybudowana i oddana do użytkowania sieć wodociągowa, ale można pokusić się o stwierdzenie, że będzie on pośrednio oddziaływał na wszystkich mieszkańców Gminy Lubań, poprzez stworzenie warunków w zakresie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości. Doprowadzi to z pewnością do rozwoju regionu.

Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2015 r.

23 02 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze