biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252161

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Sołtysi obradują
26 lutego br. w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się koleje spotkanie sołtysów, zorganizowane przez Wójta Gminy Lubań. Na zebraniu poruszano wiele tematów bieżących, związanych z funkcjonowaniem samorządności wiejskiej. Tematem przewodnim spotkania, był fundusz sołecki.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania Funduszu Sołeckiego. Pani Aneta Usyk- Zastępca Wójta, wspólnie z Wójtem Gminy Lubań – Zbigniewem Hercuń przedstawili mechanizm działa funduszu sołeckiego w gminach. Podkreślili, iż są to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które spełniają trzy warunki formalne: służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Dużą część spotkania zajęły dyskusje - soł¬tysi mieli okazję podzielić się spo¬strzeżeniami i uwagami odnośnie funduszu a także wyjaśnić wątpliwości i rozwiązać problemy z nim związane. Temat ten budzi sporo emocji, jednak nasi sołtysi pozytywnie nastawieni są do przedstawionych kwestii.

Mam nadzieję że wszystkie sołectwa wykorzystają potencjał jaki daje fundusz sołecki i dzięki zaangażowaniu i aktywności obywatelskiej uda się zrealizować wiele przedsięwzięć. Z całą pewnością fundusz sołecki jest szansą dla każdego z sołectw, dobrym punktem wyjścia do wspólnej dyskusji i organizowania się wokół ważnych spraw. To przecież sołtys wraz z Radą Sołecką oraz mieszkańcami wie jak najlepiej wykorzystać fundusze i co najbardziej jest potrzebne dla poprawy życia społeczności lokalnej” – mówi Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.02 03 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze