biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1102383

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Sołtysi obradują
26 lutego br. w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się koleje spotkanie sołtysów, zorganizowane przez Wójta Gminy Lubań. Na zebraniu poruszano wiele tematów bieżących, związanych z funkcjonowaniem samorządności wiejskiej. Tematem przewodnim spotkania, był fundusz sołecki.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania Funduszu Sołeckiego. Pani Aneta Usyk- Zastępca Wójta, wspólnie z Wójtem Gminy Lubań – Zbigniewem Hercuń przedstawili mechanizm działa funduszu sołeckiego w gminach. Podkreślili, iż są to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które spełniają trzy warunki formalne: służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Dużą część spotkania zajęły dyskusje - soł¬tysi mieli okazję podzielić się spo¬strzeżeniami i uwagami odnośnie funduszu a także wyjaśnić wątpliwości i rozwiązać problemy z nim związane. Temat ten budzi sporo emocji, jednak nasi sołtysi pozytywnie nastawieni są do przedstawionych kwestii.

Mam nadzieję że wszystkie sołectwa wykorzystają potencjał jaki daje fundusz sołecki i dzięki zaangażowaniu i aktywności obywatelskiej uda się zrealizować wiele przedsięwzięć. Z całą pewnością fundusz sołecki jest szansą dla każdego z sołectw, dobrym punktem wyjścia do wspólnej dyskusji i organizowania się wokół ważnych spraw. To przecież sołtys wraz z Radą Sołecką oraz mieszkańcami wie jak najlepiej wykorzystać fundusze i co najbardziej jest potrzebne dla poprawy życia społeczności lokalnej” – mówi Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.02 03 2015


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze