biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251016

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Pomysłowość odnowicieli
Gmina Lubań uczestniczy od roku 2009 Regionalnej Odnowie Wsi Województwa Dolnośląskiego. Do dnia 5 marca bieżącego roku w programie chęć uczestnictwa zadeklarowało 11 sołectw na 12 z terenu gminy. Ostatnim sołectwem, które właśnie 5 marca podczas zebrania wiejskiego podjęło decyzję o przystąpieniu do regionalnej odnowy wsi jest Sołectwo Radogoszcz.

Odnowa wsi – to metoda rozwoju obszarów wiejskich, która odnosi się do pełnego spektrum potrzeb człowieka oraz jego problemów wynikających z zamieszkiwania na obszarach wiejskich. Program odnowy wsi przynosi olbrzymie korzyści społecznościom lokalnym, które go konsekwentnie realizują. Do tyczą one zarówno sfery materialnej, gospodarczej, jak również sfery związanej z kultywowaniem lub tworzeniem nowych tradycji, ze swoją tożsamością. Realizacja programu opiera się na trzech zasadach: oddolności, pomocniczości i współdziałanie czynników rozwoju lokalnego.

Pierwszymi sołectwami, które przystąpiły do programu były cztery miejscowości: Henryków Lubański, Pisarzowice, Radostów i Nawojów Łużycki. Dwa z nich, tj. Henryków Lubański i Radostów są prężnie działającymi, skutecznie realizującymi założenia wypracowanych strategii. Pozyskują już samodzielnie środki finansowe, realizują różne projekty, przyjmują podróże studyjne. To mieszkańcy tych sołectw w roku 2009 uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez moderatorów przeszkolonych i wytypowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wypracowali strategie rozwoju sołectw na kolejnych 6 lat, tj. do roku 2015.

Z uwagi , że mieszkańcy gminy zrozumieli ideę programu i widzą szansę na rozwój swoich wsi przystąpili do kolejnych warsztatów z moderatorami zewnętrznymi. W dniach 2-3 marca w świetlicy wiejskiej w Radostowie przedstawiciele Nawojowa Łużyckiego, Radostowa i Pisarzowic aktualizowali swoje strategie, wyznaczali kolejne cele do osiągnięcia przez kolejnych 6 lat. Mieszkańcy Nawojowa Śląskiego mieli okazję po raz pierwszy pracować nad sołecką strategią rozwoju. Dwie miejscowości podjęły decyzję o stworzeniu wiosek tematycznych, tj. Nawojów Śląski wioską jaśminową, a Radostów – wioską radości.

Grupy odnowy wsi wskazali liczne projekty, które są w stanie wykonać samodzielnie przy niewielkim nakładzie finansowym, które poprawią estetykę miejscowości, upiększą je lub zachęcą do odwiedzenia przez turystów. Mają pomysły na potrawy regionalne, które degustowano już podczas warsztatów.

Bardzo istotne jest stałe wsparcie ze strony samorządu. W przypadku gminy działa n tych jest bardzo wiele: aktywnie współpracujący z sołectwami koordynator gminny, propozycja szkoleń, opłacanie warsztatów, pomoc w pisaniu wniosków o dofinansowanie, itp. Zachęcając do działania mieszkańców, gmina Lubań już po raz drugi, ogłosiła konkurs na „Piękną i aktywną wieś w Gminie Lubań”. Do wygrania są znaczne środki finansowe, np. za zajęcie pierwszego miejsca kwota 5.000 złotych.

Odnowiciele wsi mają okazję spotkać się i wymienić doświadczeniami na corocznym Gminnym Kongresie Odnowy Wsi, który w tym roku zaplanowano na dzień 16 maja 2015 roku w Kościelniku.12 03 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze