biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1219484

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Oddolność mieszkańców
Gmina Lubań po raz pierwszy w budżecie gminy na rok 2016 wyodrębni fundusz sołecki. Taką decyzję podjęli na ostatniej sesji radni gminy. Przed podjęciem, tak istotnej dla mieszkańców decyzji poprzedzono konsultacjami z sołtysami. Sołtysi jednogłośnie opowiedzieli się za wdrożeniem w gminie funduszu sołeckiego.

Wprowadzając fundusz sołecki, mieszkańcy poszczególnych sołectw będą mieli do swojej dyspozycji znacznie wyższe środki finansowe, co obrazuje poniższa tabela.Wydatkowane one mogą być tylko i wyłącznie na zadania własne gminy. Obowiązkiem mieszkańców będzie złożenie do Wójta Gminy Lubań w terminie do dnia 30 września wniosku z propozycjami przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, oszacowanie ich wartości oraz uzasadnienie. Taka forma rozdysponowywania środków spowoduje, że mieszkańcy będą mieli zdecydowanie większy wpływ na podejmowane działania w ich miejscowościach. Dodatkowo będą mogli samodzielnie realizować założenia swoich strategii rozwoju sołectw wypracowane przez mieszkańców z moderatorami zewnętrznymi.

Prawidłowe funkcjonowanie funduszu sołeckiego zależy od współpracy pomiędzy sołtysami, mieszkańcami a wójtem gminy i pracownikami urzędu. Pierwszy rok będzie nauką dla sołtysów oraz pracowników urzędu.

Pierwsze namacalne efekty wdrożenia funduszu sołeckiego będą widoczne w roku 2016. Wówczas będzie można ocenić, jak mieszkańcy dysponują środkami i na jakie cele je wydatkują.

Podkreślić należy, że na chwilę obecną gmina będzie mogła się ubiegać o zwrot 40% wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi kwotę około 100 tysięcy złotych.
12 03 2015


 AKTUALNOŚCI

Uwaga - utrudnienia

OGŁOSZENIA

Spotkanie informacyjne pt. "Zwalczanie emisji kominowej – projekty w formule grantowej

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze