biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1102381

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Lubań
W miesiącu marcu i kwietniu 2015 r. przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Poprawa Bezpieczeństwa w roku 2015". Po weryfikacji złożonych projektów, komisja powołana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą z dnia 21 maja 2015 r, wyłoniła listę gmin rekomendowanych do udzielenia wsparcia finansowanego w ramach ww. konkursu. Wśród gmin, które otrzymały dotację na realizację projektu z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, znalazła się Gmina Lubań.

W dniu 19 czerwca 2015 roku we Wrocławiu, odbyło się uroczyste wręczenie dotacji. Wójt Gminy Lubań, Zbigniew Hercuń, odebrał Promesę w wysokości 90 000,00 zł, która gwarantuje realizacje zadania.

Otrzymana pomoc ma na celu stworzenie bezpiecznych warunków życia dla mieszkańców, poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach. Zaplanowano zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego, GBA, 2,5/16, z napędem 4x4 ze zbiornikiem na środek gaśniczy-przeznaczonego do likwidacji zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń w tym do ograniczenia strefy skażenia.

Na wsparcie przedmiotowego przedsięwzięcia, złożyliśmy równolegle kolejny wniosek o dofinansowanie. W związku z czym, pismem z dnia 05 marca 2015r. Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu dokonano podziału dotacji celowej z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w KSRG w województwie dolnośląski. Dla OSP Pisarzowice przyznano 150 000,00 zł na zakup samochodu.

Realizacja projektu pozwoli jednostce OSP Pisarzowice, na szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia oraz skuteczne działania w zakresie gaśniczym, ratownictwa technicznego (w tym drogowego), medycznego, wodnego, jak i również likwidację skutków skażeń środowiska w oparciu o nowoczesny sprzęt. Zakupiony samochód będzie wykorzystywany do wszystkich zdarzeń na terenie naszej Gminy, Powiatu ale również w razie potrzeby na terenie Województwa Dolnośląskiego.
22 06 2015


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze