biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251016

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Zakończono zadanie "Budowa systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Mściszów – stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa etap II"
Gmina Lubań wykonała zadanie pn. „Budowa systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Mściszów – stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa etap II”. Projekt realizowany został w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniu 06.07.2015 roku odbył się komisyjny odbiór wykonanych robót budowlanych z udziałem Przedstawicieli Urzędu Gminy Lubań wykonawcy. W ramach operacji wykonano prace związane z
- budową kontenerowej stacji uzdatniania wody,
- odbudową ujęcia wody z rurociągiem doprowadzającym wodę na SUW,
- budową obiektów towarzyszących: zbiornika napowietrzania wody surowej, odstojnika popłuczyn, zbiornika wody czystej, zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych, zbiornika bezodpływowego ścieków po regeneracji złoża, sieci między – obiektowych,
- budową elementów zagospodarowania terenu ( plac manewrowy, oświetlenie)
- budową sieci wodociągowej.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 1 778 920,92 PLN, z czego 1 084 707,00 PLN to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Mściszów i stworzenie dogodnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Lubań poprzez budowę wodociągu wraz ze stacją uzdatniania wody. Cel ten został całkowicie spełniony. Dzięki rozbudowie infrastruktury wodociągowej, Gmina Lubań stanie się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do osiedlania się i prowadzenie działalności gospodarczej, co doprowadzi z pewnością do rozwoju regionu.

07 07 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze