biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250299

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Gmina przyjazna środowisku
Uprzejmie informujemy, że Gmina Lubań przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2015”.

Na realizację ww. zadania Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie w wysokości 38 422,04 PLN, co stanowi 85% kosztów projektu, w ramach przeprowadzonego naboru wniosków do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z priorytetu nr 3.4 - Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych, odpadów przemysłowych oraz odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania azbestu.

Zadanie polegać będzie na demontażu i załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Realizowane będzie, na podstawie zgłoszeń mieszkańców, w następujących 12 miejscowości Gminy Lubań: Radogoszcz, Uniegoszcz, Jałowiec, Pisarzowice, Radostów Górny, Radostów Dolny, Radostów Średni, Nawojów Łużycki, Kościelnik, Kościelniki Dolne, Mściszów i Henryków Lubański. Zgłoszenia przyjmowane były na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubań nr III/16/2015 z dnia 04.02.2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2015. Usuwane będą płyty faliste i płyty płaskie. Założono, że koszt usuwania tony odpadu nie będzie większy niż 800 zł.

Celem realizacji projektu jest wsparcie działań tj.
1. usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

W celu kontynuowania procedury przyznającej dofinansowanie, Gmina Lubań zobowiązana jest do dostarczenia niezbędnych danych i dokumentów oraz wybór wykonawcy zadania i podpisanie z nim umowy na realizację przedmiotowego zadania z kosztem nie wyższym niż zaoferowano w Konkursie.

Wykonanie wymienionego zadania, wpłynie pozytywnie na poprawę jakości środowiska na terenie Gminy Lubań, w tym na zabezpieczenie środowiska przed odpadami. Realizację zadania podniesie wiedzę i świadomość ekologiczną mieszkańców zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Dofinansowano ze środków Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Link do strony funduszu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
20 07 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze