biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1116465

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Gmina przyjazna środowisku
Uprzejmie informujemy, że Gmina Lubań przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2015”.

Na realizację ww. zadania Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie w wysokości 38 422,04 PLN, co stanowi 85% kosztów projektu, w ramach przeprowadzonego naboru wniosków do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z priorytetu nr 3.4 - Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych, odpadów przemysłowych oraz odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania azbestu.

Zadanie polegać będzie na demontażu i załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Realizowane będzie, na podstawie zgłoszeń mieszkańców, w następujących 12 miejscowości Gminy Lubań: Radogoszcz, Uniegoszcz, Jałowiec, Pisarzowice, Radostów Górny, Radostów Dolny, Radostów Średni, Nawojów Łużycki, Kościelnik, Kościelniki Dolne, Mściszów i Henryków Lubański. Zgłoszenia przyjmowane były na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubań nr III/16/2015 z dnia 04.02.2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2015. Usuwane będą płyty faliste i płyty płaskie. Założono, że koszt usuwania tony odpadu nie będzie większy niż 800 zł.

Celem realizacji projektu jest wsparcie działań tj.
1. usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

W celu kontynuowania procedury przyznającej dofinansowanie, Gmina Lubań zobowiązana jest do dostarczenia niezbędnych danych i dokumentów oraz wybór wykonawcy zadania i podpisanie z nim umowy na realizację przedmiotowego zadania z kosztem nie wyższym niż zaoferowano w Konkursie.

Wykonanie wymienionego zadania, wpłynie pozytywnie na poprawę jakości środowiska na terenie Gminy Lubań, w tym na zabezpieczenie środowiska przed odpadami. Realizację zadania podniesie wiedzę i świadomość ekologiczną mieszkańców zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Dofinansowano ze środków Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Link do strony funduszu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
20 07 2015


 AKTUALNOŚCI

Można składać wnioski na dofinansowanie do budowy do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze