biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

997585

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Realizacja promesy na likwidację skutków klęsk żywiołowych
291 242,00 tys. złotych dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa zostało wykorzystanych na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi dz. nr 191, 193 w miejscowości Nawojów Łużycki km 0+000-0+800; 0+000-0+265 [ intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2013 r. ]”. Środki otrzymane z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pozwoliły na zakończenie i odbiór prac na łącznym odcinku drogi 1065 km w dniu 16 lipca 2015 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 368 020,38 zł.

Zakres robót budowlanych obejmował:
1.Wytyczenie geodezyjne drogi,
2. Podbudowę drogi:
- warstwa odcinająca z pisaku o grubości 10 cm po zagęszczeniu,
- warstwa dolna podbudowy z kamienia łamanego grubości 20 cm,
- warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego grubości 10 cm,
3. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej:
-warstwa wiążąca 4 cm,
-warstwa ścierna gr. 4cm
4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Wymieniony zakres prac był konieczny, aby zapobiegać zniszczeniu drogi przez nawalne opady deszczu. Wyremontowany odcinek drogi zapewni mieszkańcom komfortowy i bezpieczny dojazd w każdych warunkach pogodowych.

Środki, jakie uzyskujemy z Budżetu Państwa stanowią niejednokrotnie szansę na odbudowę infrastruktury zniszczonej podczas klęsk żywiołowych, dlatego staramy się je wykorzystywać na przebudowę dróg, które podczas nawalnych opadów deszczu stanowią ogromny problem dla mieszkańców.

03 08 2015


 AKTUALNOŚCI

Wielkanocny teatrzyk „O tym jak jajko pisanką zostało”.

OGŁOSZENIA

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Lubaniu

RADA GMINY

Odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze