biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252158

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Spotkanie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie na lata 2015-2020
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie Zaprasza na spotkanie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie na lata 2015-2020

Termin spotkania: 14.09.2015r. godz. 14:00

Miejsce spotkania: Urząd Gminy w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18,

Program spotkania:
Analiza obszaru LGD uwzgledniająca słabe i mocne strony obszaru, szanse i zagrożenia mające wpływ na obszar wykonane metodą SWOT:

1.Przywitanie się i przedstawienie celu spotkania oraz źródła finansowania
2.Prezentacja ogólnych założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)
3.Warsztat z podziałem na cztery grupy zadaniowe – słabe, mocne strony obszaru oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju lokalnego.
4.Przedstawienie wyników poszczególnych elementów analizy SWOT
5.Wypracowanie celów LSR oraz wskaźników
6.Potrzeby lokalne a działania – warsztat wskazujący na przetransportowanie słabych stron obszaru na potrzeby i wskazywanie kierunków działań korelujących z zakresem w ramach działania 19.2
7.Podsumowanie spotkania

31 08 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze