biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1116470

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Spotkanie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie na lata 2015-2020
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie Zaprasza na spotkanie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie na lata 2015-2020

Termin spotkania: 14.09.2015r. godz. 14:00

Miejsce spotkania: Urząd Gminy w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18,

Program spotkania:
Analiza obszaru LGD uwzgledniająca słabe i mocne strony obszaru, szanse i zagrożenia mające wpływ na obszar wykonane metodą SWOT:

1.Przywitanie się i przedstawienie celu spotkania oraz źródła finansowania
2.Prezentacja ogólnych założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)
3.Warsztat z podziałem na cztery grupy zadaniowe – słabe, mocne strony obszaru oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju lokalnego.
4.Przedstawienie wyników poszczególnych elementów analizy SWOT
5.Wypracowanie celów LSR oraz wskaźników
6.Potrzeby lokalne a działania – warsztat wskazujący na przetransportowanie słabych stron obszaru na potrzeby i wskazywanie kierunków działań korelujących z zakresem w ramach działania 19.2
7.Podsumowanie spotkania

31 08 2015


 AKTUALNOŚCI

Można składać wnioski na dofinansowanie do budowy do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze