biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251028

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Kolejna promesa na likwidację skutków klęsk żywiołowych zrealizowana
W dniu 28 sierpnia br. odbył się odbiór techniczny inwestycji pn. „Odbudowa drogi dz nr 115 w miejscowości Radostów Dolny z mostem w ciągu drogi km 0+000-0+400 [Intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013 r. ]”, uszkodzonej w wyniku nawalnych opadów i powodzi.

Środki finansowe otrzymane z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pozwoliły na zakończenie prac na łącznym odcinku drogi 400 m. Całkowita wartość zadania wyniosła 249 131,19 zł z czego 197 164,00 zł to dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.

Zakres robót budowlanych obejmował rozbiórkę elementów kamiennych i żelbetonowych oraz nawierzchni drogi i mostu wraz z wywiezieniem gruzu. Obudowano obiekt mostowy, drogę oraz pobocza z kamienia łamanego. Zostało wykonane oznakowanie drogowe, odwodnienie drogi, umocnienie brzegów i dna cieku oraz roboty wykończeniowe poprzez plantowanie i humusowanie terenu z obsianiem terenu.

Wymieniony zakres prac był konieczny, aby zapobiegać zniszczeniu drogi przez nawalne opady deszczu. Wyremontowany odcinek drogi zapewni mieszkańcom komfortowy i bezpieczny dojazd w każdych warunkach pogodowych.01 09 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze