biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250304

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Azbest z terenu Gminy Lubań usunięty
W dniu 15 września zakończyła się akcja usuwania azbestu z terenu naszej gminy -w okresie od lipca 2015 r. do sierpnia 2015 r. Gmina Lubań realizowała zadanie pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2015”.

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy dotacji NR 168/D/OZ/WR/2015 z dnia 10 września 2015 r., w ramach przeprowadzonego naboru wniosków do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z priorytetu nr 3.4 - Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych, odpadów przemysłowych oraz odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania azbestu.

Celem realizacji projektu było wsparcie działań tj.
1. usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Na realizację ww. zadania Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie w wysokości 9 808,67 PLN. Całość zadania wyniosła 13 767,24 PLN. W ramach zrealizowanego zadania został osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy polegający na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest w ilości 29,830 Mg, dzięki czemu wpłynie to pozytywnie na poprawę jakości środowiska na terenie Gminy Lubań.

Dofinansowano ze środków Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Link do strony Funduszu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
17 09 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze