biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252157

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Działania proekologiczne na terenie Gminy Lubań
Skanalizowanie terenu gminy Lubań jest inwestycją bardzo kosztowną w budowie i eksploatacji, dlatego mając na uwadze obowiązek realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, a w tym dbanie o stan środowiska naturalnego oraz o czystość wód gruntowych gmina Lubań zaplanowała coroczne dofinansowanie przydomowych oczyszczalni.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest pod względem wygody doskonałą alternatywą. Indywidualna oczyszczalnia ścieków jest wygodna, tania w eksploatacji – pozwala zapomnieć o konieczności systematycznego wywożenia ścieków i związanych z tym wydatkach, nie wymaga absorbujących zabiegów konserwacyjnych, ekologiczna – zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach poddane naturalnym procesom biologicznym rozkładają się w niej do postaci prostych związków mineralnych nieszkodliwych dla środowiska, bezpieczna – gdy jest właściwie dobrana i odpowiednio eksploatowana, opuszczająca ją ciecz może być bez obaw rozsączana do gruntu lub odprowadzana do rzeki albo rowu melioracyjnego. Nie stanowi żadnego zagrożenia dla indywidualnych ujęć wody.

Na początku 2015 roku ruszyła procedura związana z realizacją przydomowych oczyszczalni - Rada Gminy Lubań podjęła uchwałę, w której określono zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lubań. Ustalono w niej szczegółowo jakie koszty podlegają dotacji oraz jakie dokumenty potrzebne będą do jej uzyskania. Termin składania wniosków upłynął 30 czerwca 2015 r. Do urzędu wpłynęło 30 wniosków. Komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Lubań zweryfikowała złożone wnioski pod względem formalnym, a następnie wyłoniła 20, którym przyznano dofinansowanie.

Na dzień dzisiejszy przedstawiciele urzędu odebrali 3 oczyszczalnie za które już wypłacono dotację: w Radostowie Średnim, Radogoszczy i Uniegoszczy. Ostatecznym warunkiem wypłaty dotacji jest ukończenie wszystkich prac oraz złożenie kompletu dokumentów potrzebnych do odbioru do 15 października 2015 r.

W roku 2016 Gmina Lubań planuje pozyskać środki zewnętrzne z WFOŚiGW na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.


30 09 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze