biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251144

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Usuwanie azbestu w Gminie Lubań
Uprzejmie informujemy, że Gmina Lubań zakwalifikowała się do dofinansowania zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2016” w ramach przeprowadzonego naboru wniosków do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Na realizację ww. zadania Gmina Lubań pozyskała środki finansowe w wysokości 24 892,00 PLN, co stanowi 85% kosztów projektu. Zadanie polegać będzie na demontażu i załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Zadanie obejmuje 31 nieruchomości w następujących miejscowościach gminy Lubań: Nawojów Śląski, Nawojów Łużycki, Mściszów, Henryków Lubański, Radostów Górny, Radostów Dolny, Radostów Średni, Pisarzowice, Kościelnik, Radogoszcz, Uniegoszcz i Jałowiec.

Szacowana ilość usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań została określona na ok. 61,998 Mg, w tym:
- demontaż, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie zostało określone na ok. 6,930 Mg. Założono, że koszt usunięcia tony odpadu wyniesie 650 zł.
- odbiór, transport i unieszkodliwienie zostało określone na ok. 55,068 Mg. Założono, że koszt usunięcia tony odpadu wyniesie 450 zł.

Celem realizacji projektu jest wsparcie działań tj.
1. usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

W celu kontynuowania procedury przyznającej dofinansowanie, Gmina Lubań zobowiązana jest do dostarczenia niezbędnych danych i dokumentów oraz wyboru wykonawcy zadania i podpisanie z nim umowy na realizację przedmiotowego zadania.

Realizacja zadania, pozwoli na zaplanowane usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubań, co spowoduje eliminację skutków negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców oraz na środowisko.


"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

23 03 2016


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze