biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251138

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Wiosenne porządki w Gminie Lubań
Od miesiąca marca na terenie Gminy Lubań, wykonywane są prace porządkowanie i naprawa dróg szutrowych, należących do własności gminy. Prace dotyczą łatania dróg po sezonie zimowym – inwestycja ta ma na celu poprawę jakości dróg w naszej gminie jak i zapobieganie znacznemu ich pogarszaniu. Na ten cel przeznaczono kwotę 58 tysięcy złotych, za którą zakupiono 2 tysiące ton kamienia bazaltowego.

W pierwszej kolejności zostały wytypowane drogi, na których stan istniejącej nawierzchni, nie pozwala na bezpieczny przejazd z uwagi na liczne nierówności oraz dziury. Pracę rozpoczęły się w miejscowości Uniegoszcz - na ulicach Jałowcowej, Za Torem i Widokowej. Drogi realizowane są systemem gospodarczym – pewną część czynności wykonują samodzielnie pracownicy gminni.

Samorząd gminny nie zamierza kończyć zaplanowanych prac na miejscowości Uniegoszcz. W dalszej kolejności, naprawiane będą, zarówno drogi szutrowe jak i drogi asfaltowe, w miejscowościach Radostów, Pisarzowice i Henryków Lubański i tak kolejno we wszystkich wsiach. W ciągu najbliższych tygodni gmina planuje zakończyć wszystkie naprawy – ostateczny termin wykonania dróg ustala się do połowy maja.

W bieżącym roku zaplanowano również poważne remonty i odbudowy dróg gminnych. Pierwszą inwestycją planowaną do realizacji przez gminę, będzie przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Pisarzowice, Kościelniki Dolne oraz Radostów Średni. W roku 2016, zaplanowano również do realizacji zadania związane z remontem, odbudową i przebudową infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku powodzi i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich. Gmina Lubań w ramach podziału środków, otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji środki finansowe w kwocie 200 000 zł na zadanie pn. „Odbudowa mostu nad ciekiem Olszówka (0+400) w miejscowości Jałowiec w ciągu drogi dz. nr. 99,148 [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2013 r.]. Przed Włodarzami Gmin, które otrzymały promesy ogrom prac, ponieważ dokumenty, niezbędne do otrzymania dotacji, muszą zostać przekazane do Urzędu Wojewódzkiego już w miesiącu czerwcu.
11 04 2016


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze