biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251140

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Coraz mniej azbestu
Gmina Lubań w tym roku kontynuowała akcję usuwania azbestu z terenu gminy Lubań zgodnie z wymogami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. Łącznie z 30 nieruchomości odebrano 115 ton eternitu i przetransportowano na składowisko w celu jego utylizacji.

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 24 892,00 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach przeprowadzonego naboru wniosków do konkursu, z priorytetu nr 3.4 - Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych, odpadów przemysłowych oraz odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania azbestu.

Celem realizacji projektu było wsparcie działań tj.
1. usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

W ramach zrealizowanego zadania został osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy polegający na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest z terenu gminy. Należy przypomnieć, że mieszkańcy nie ponosili żadnych kosztów związanych z usuwaniem azbestu.


"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

04 08 2016


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze