biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251138

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Kolejna promesa na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu
W wyniku starań podjętych przez władze samorządowe, Gmina Lubań ponownie w tym roku otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji środki finansowe na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich. W ramach podziału środków, w 2016 roku uwzględniono dofinansowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Uniegoszcz.

5 lipca br. do Urzędu Gminy Lubań wpłynęła promesa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która gwarantuje otrzymanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Uniegoszcz, dz. nr 335 (0+000 do 0+750) [powódź, intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]. Wysokość dotacji wynosić będzie 288 000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania. 20% wartości inwestycji znajdzie się po stronie Gminy.

Jest to już kolejne zadanie ujęte w protokole szkód, które doczeka się realizacji. Obecny stan techniczny drogi uniemożliwia korzystanie z niej w pełnym zakresie. Istniejąca droga, nie odpowiada parametrom technicznym – z uwagi na zły stan tworzą się wyboje i koleiny. Dlatego projekt jest dla gminy zadaniem priorytetowym w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych. Celem wykonania odbudowy drogi jest przywrócenie jej odpowiednich parametrów funkcjonalno-użytkowych, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. Aby uzyskać wyznaczone cele, zaplanowano odbudowę nawierzchni asfaltowej i odbudowę odwodnienia drogi – mówi Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.
11 10 2016


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze