biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1116468

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Kolejna promesa na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu
W wyniku starań podjętych przez władze samorządowe, Gmina Lubań ponownie w tym roku otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji środki finansowe na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich. W ramach podziału środków, w 2016 roku uwzględniono dofinansowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Uniegoszcz.

5 lipca br. do Urzędu Gminy Lubań wpłynęła promesa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która gwarantuje otrzymanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Uniegoszcz, dz. nr 335 (0+000 do 0+750) [powódź, intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]. Wysokość dotacji wynosić będzie 288 000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania. 20% wartości inwestycji znajdzie się po stronie Gminy.

Jest to już kolejne zadanie ujęte w protokole szkód, które doczeka się realizacji. Obecny stan techniczny drogi uniemożliwia korzystanie z niej w pełnym zakresie. Istniejąca droga, nie odpowiada parametrom technicznym – z uwagi na zły stan tworzą się wyboje i koleiny. Dlatego projekt jest dla gminy zadaniem priorytetowym w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych. Celem wykonania odbudowy drogi jest przywrócenie jej odpowiednich parametrów funkcjonalno-użytkowych, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. Aby uzyskać wyznaczone cele, zaplanowano odbudowę nawierzchni asfaltowej i odbudowę odwodnienia drogi – mówi Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.
11 10 2016


 AKTUALNOŚCI

Można składać wnioski na dofinansowanie do budowy do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze