biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251150

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Co wykonano…
Od września do połowy października na terenie Gminy Lubań, wykonane zostały prace porządkowanie. Praktycznie w każdej z miejscowości gminy Lubań wykonano pracę polepszające warunki życia mieszkańców w każdej dziedzinie bieżącej działalności gminy.

W powyższym okresie:
-Odnowiono powłoki impregnacyjne elementów konstrukcji drewnianej sceny plenerowej, wiat biesiadnych i ich wyposażenia oraz ławek przy scenie plenerowej w Henrykowie Lubańskim,
-Wymieniono uszkodzone elementy drewniane siedzisk ławek przy scenie plenerowej i Schronisku Młodzieżowym w Henrykowie Lubańskim,
-Wykaszano trawy na terenach zielonych przyległych do obiektów gminnych (place zabaw, place rekreacyjne, place fitness, place przy świetlicach i innych obiektach,
- Wycięcie zakrzaczeń oraz udrożnienie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej w Henrykowie Lubańskim,
-Wycięcie zakrzaczeń przy drodze gminnej (łącznik do Olszyny Lubańskiej) w Kościelnikach Dolnych,
- Kontynuacja prac przy remoncie kładki łączącej Radogoszcz z Uniegoszczą,
- Wymieniono piasek w piaskownicach na placach zabaw w Radostowie i Kościelnikach Dolnych

W dalszej kolejności skupiono się na sprawach ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej:
-Naprawiono pompę płuczącą filtry na SUW w Nawojowie Śląskim,
-Wymieniono oraz zamontowano nowe wodomierze u odbiorców wody na terenie Gminy Lubań,
- Wykonano roczny przegląd gwarancyjny agregatu prądotwórczego (rezerwowe zasilanie SUW) stacji uzdatniania wody w Mściszowie,
- Usunięto awarie na przyłączach wodociągowych w Radogoszczy, Uniegoszczy i Pisarzowicach,
- Płukano sieć wodociągową w Mściszowie,
- Przeprowadzono badania jakości ścieków wypływających z oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach - wynik pozytywny
- Wykonano prostowanie i malowanie słupa oświetleniowego oraz wymianę uszkodzonej tabliczki bezpiecznikowej, wraz ze sprawdzeniem i pomiarami obwodów elektrycznych w miejscowości Uniegoszcz – ul. Dymińsko Górna
- Wykonano prostowanie słupa oświetleniowego oraz wymianę 1 szt. oprawy wraz ze sprawdzeniem i pomiarami obwodów elektrycznych, w miejscowości Uniegoszcz – ul. Dymińsko Górna
- Montaż 1 szt. oprawy oświetlenia drogowego na istniejącym słupie wraz ze sprawdzeniem i pomiarami obwodów elektrycznych w miejscowości Kościelnik, przy drodze wojewódzkiej w okolicy Świetlicy Wiejskiej
- Przeprowadzono przegląd z zabiegów eksploatacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego, zasilanych z sieci kablowej na terenie Gminy – III kwartał.
- Wykoszono trawę na Cmentarzu w Pisarzowicach
- Zakupiono i zamontowano nagłośnienie w Kaplicy cmentarnej w Pisarzowicach,
- Zakupiono i zamontowano ławki na zewnątrz Kaplicy cmentarnej w Pisarzowicach,
27 10 2016


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze