biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251144

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Kolejne prace nad Cisem Henrykowskim
W 2017 roku kontynuowana jest przez Gminę Lubań akcja „RATUJEMY CISA W HENRYKOWIE LUBAŃSKIM”, która ma na celu podjęcie działań ratujących cisa z Henrykowa Lubańskiego i zahamowania procesu degradacji drzewa, uznanego za najstarsze w Polsce i najprawdopodobniej w Europie Środkowej.

Troska o skarb natury jest dla nas priorytetem, dlatego też zaplanowano kolejne działania mające na celu ratowanie wiekowego drzewa. Pan Jerzy Stolarczyk, z którym Gmina Lubań podpisała umowę, zobowiązał się realizować w 2017 roku bieżącą pielęgnację drzewa, która polegać będzie na bieżącym monitoringu systemu nawodnienia, ocenie stanu drzewa nie rzadziej niż raz na miesiąc oraz nadzorze nad pracami związanymi z pielęgnacją i zabezpieczeniem drzewa przez służby gminne.

„Pan Jerzy Stolarczyk od wielu lat opiekuje się pomnikiem przyrody – cisem pospolitym z Henrykowa Lubańskiego”. Jest on jednym z najbardziej doświadczonych polskich arborystów. Posiada 30 lat doświadczenia w arborystyce oraz pełen zakres uprawnień do pracy na drzewach. Stosuje nowoczesne metody badania drzew. Posiada uprawnienia inspektora nadzoru w specjalności leczenie i pielęgnacja drzew. Zabiegi przy cisie prowadzone są przez Niego pionierskimi metodami. Dlatego też, z uwagi na to, że posiada największe doświadczenie związane z ratowaniem cisa, poszczególne prace pielęgnacyjno-lecznicze przy cisie powierzono właśnie Panu Stolarczykowi” – mówi Wójt Gminy Lubań – Zbigniew Hercuń.

Podjęcie działań ratujących drzewo wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych, dlatego władze gminy starają się pozyskać fundusze z innych źródeł aniżeli budżet gminy. W ramach pozyskanych dotacji oraz przy zaangażowaniu środków własnych, Gmina Lubań planuje kontynuację prac w celu osłony drzewa przed nadmiernym nasłonecznianiem z zachowaniem dostępu do światła w odpowiednich porach dnia oraz zapewnienia wilgotności w obrębie korony rozpoczętych w 2016 roku to jest: ponowny montaż i uruchomienie systemu nawodnienia/zamgławiania po okresie zimowym, przygotowanie zabezpieczenia drzewa na okres po zimie (w tym ponowny montaż cieniówek).
10 04 2017


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze