biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251152

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2017
Uprzejmie informujemy, że Projekt pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2017”, zakwalifikował się do dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Na realizację ww. zadania dla Gminy Lubań zostało przyznane dofinansowanie: dotacja stanowi ok. 80% kosztów całkowitych projektu. Nabór wniosków do konkursu organizowany był przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wniosek złożono do oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze.

Zadanie polegać będzie na demontażu i załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Zadanie realizowane będzie na podstawie zgłoszeń mieszkańców, w następujących miejscowościach: Radostów Dolny, Radostów Górny, Mściszów, Pisarzowice, Kościelnik, Jałowiec, Henryków Lubański, Nawojów Śląski. Projekt obejmuje 14 nieruchomości.

Szacowana ilość usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań została określona na ok. 29,942 Mg, w tym:
- demontaż, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie zostało określone na ok. 7,988 Mg.
- odbiór, transport i unieszkodliwienie zostało określone na ok. 21,954 Mg.
Planowany termin realizacji zadania: 18.04.2017 r.- 31.07.2017 r.

Zaplanowanie przedsięwzięcie, będzie realizowane zgodnie z wytycznymi odnoście zasad postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest na terenie kraju, które zostały opisane w ustawach i aktach wykonawczych.
Realizacja zadania pozwoli na zaplanowane usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań, co spowoduje eliminację skutków negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców oraz na środowisko.10 04 2017


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze