biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1116469

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2017
Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie na realizację Projektu, w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest, pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2017”.

Na realizację ww. zadania dla Gminy Lubań zostało przyznane dofinansowanie: dotacja w kwocie 12 471, 00 zł, co stanowi 85% kosztów projektu. Wartość ogólną zadania oszacowano na kwotę 14 672,10 zł. Nabór wniosków do konkursu organizowany był przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wniosek złożono do oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze.

Wyłoniono już wykonawcę realizacji zdania. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożono na kwotę 13 135,32 zł. Obecnie przystępujemy do realizacji zadania.
Zadanie polegać będzie na demontażu i załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Zadanie realizowane będzie na podstawie zgłoszeń mieszkańców, w następujących miejscowościach: Radostów Dolny, Radostów Górny, Mściszów, Pisarzowice, Kościelnik, Jałowiec, Henryków Lubański, Nawojów Śląski. Projekt obejmuje 14 nieruchomości.

Szacowana ilość usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań została określona na ok. 29,942 Mg, w tym:
- demontaż, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie zostało określone na ok. 7,988 Mg.
- odbiór, transport i unieszkodliwienie zostało określone na ok. 21,954 Mg.

Planowany termin realizacji zadania: 18.04.2017 r.- 31.07.2017 r.

Zaplanowanie przedsięwzięcie, będzie realizowane zgodnie z wytycznymi odnoście zasad postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest na terenie kraju, które zostały opisane w ustawach i aktach wykonawczych.
Realizacja zadania pozwoli na zaplanowane usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań, co spowoduje eliminację skutków negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców oraz na środowisko.


"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

12 05 2017


 AKTUALNOŚCI

Można składać wnioski na dofinansowanie do budowy do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze