biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250314

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Pisarzowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych
Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozdysponował środki dla samorządów na zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w województwie dolnośląskim. Dotacja ze środków budżetu województwa, objęła również Gminę Lubań, która otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Pisarzowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Pod koniec 2016 roku Gmina Lubań złożyła wnioski o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadań związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, za pośrednictwem Inspektora Terenowego w Jeleniej Górze. Po rozpatrzeniu wniosków, Uchwałą Nr XXXII/1055/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 roku, Gmina Lubań otrzymała dotacje w wysokości 113 400 zł na sfinansowanie zadania rekultywacyjnego w 2017 roku.

Przedmiotem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego jest droga dojazdowa do gruntów rolnych, zlokalizowana w miejscowości Pisarzowice. Zaplanowany zakres robót dotyczył odcinka drogi o długości 0,54 km zlokalizowanej na dz. nr 104 w Pisarzowicach i obejmować będzie wykonanie drogi o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną z mieszanki mineralno-asfaltowej.

„Sprawny dojazd do pól mogą zapewnić wyłącznie zmodernizowane drogi – dzięki pozyskanej dotacji z budżetu województwa dolnośląskiego poprawimy nie tylko jakość dojazdu do gruntów rolnych ale jednocześnie warunki pracy rolników” – mówi Zbigniew Hercuń, Wójt Gminy Lubań.


08 06 2017


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze