biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251153

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Gmina Lubań złożyła wniosek do funduszy unijnych
Gmina Lubań złożyła pod koniec maja br. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „E-usługi publiczne w Gminie Lubań” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne dla działania 2.1 E-usługi publiczne.

Przedmiotem projektu „E-usługi publiczne w Gminie Lubań” jest rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej świadczącej przez Urząd Gminy Lubań, który umożliwi mieszkańcom gminy Lubań kontakt z urzędem za pośrednictwem elektronicznych usług publicznych. Projekt swoim zasięgiem obejmuje kilka kluczowych płaszczyzn, które koncentrują się na stworzeniu przyjaznego środowiska informacji elektronicznej oraz komunikacji i kontaktu elektronicznego z mieszkańcami gminy oraz wszystkimi innymi klientami Urzędu.

Projekt zakłada między innymi modernizację portalu internetowego oraz biuletynu informacji publicznej, wymianę sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników. Jednak kluczowym elementem projektu jest stworzenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji. Wszystkie planowane do wdrożenia systemy będą dostosowane do wyświetlenia i obsługi za pośrednictwem urządzeń mobilnych oraz zintegrowane i współpracujące z funkcjonującymi od lat w urzędzie systemami.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom Gminy oraz starając się dostosować działalność Urzędu do najwyższych standardów usług, planujemy realizację projektu, który daje możliwość kontaktu oraz załatwienia niektórych spraw za pośrednictwem Internetu. Wiele spraw będzie można załatwić bez wychodzenia z domu – usługi pozwolą klientom Urzędu na załatwienie on-line spraw urzędowych, w tym złożenie wniosku, otrzymanie decyzji, dokonanie płatności lub załatwienie innych spraw lokalnych. Jak na razie projekt ten jest przedsięwzięciem preferowanym do wsparcia w ramach środków unijnych. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w IV kwartale br. - mówi Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.


28 06 2017


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze