biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250718

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Gminne plany związane z rozbudową oświetlenia ulicznego
Gmina Lubań złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubań” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW Nr 1.4. Racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.

Budowę oświetlenia zaplanowano przy drogach wojewódzkich, powiatowych oraz przy drogach publicznych i wewnętrznych Gminy Lubań w miejscowości: Pisarzowice, Jałowiec, Nawojów Łużycki, Radostów Średni, Mściszów, Nawojów Śląski, Henryków Lubański, Kościelnik Dolny, Radostów Górny, Kościelnik, Uniegoszcz i Radogoszcz. Wstępne założenia przewidują wykonanie 272 sztuk opraw oświetleniowych ze źródłem LED.

Złożony wniosek obecnie jest na etapie kontroli formalnej i merytorycznej. Przewidywalny termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w lipcu 2017r.

Zaplanowanie przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak i poprawę komfortu życia mieszkańców Gminy Lubań, a co najważniejsze umożliwi Gminie efektywne zarządzanie systemem oświetlenia.

Będzie to innowacyjne zadanie - szacuje się, że całkowity koszt wykonania zadania to kwota ponad 1 600 000,00 zł. Niemniej jednak bez pozyskania środków finansowych z zewnątrz z całą pewnością nie uda się zrealizować w całości zaplanowanej inwestycji. Stad też z niecierpliwością czekam na rozstrzygnięcie konkursu - mówi Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.
28 06 2017


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze