biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251142

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Zakończono realizację Projektu: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2017
W dniu 17 sierpnia 2017 roku podpisano umowę dotacji nr 117/D/OZ/JG/2017 na dofinansowanie zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2017”. Kwota dofinansowania to 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Całkowity koszt zadania wyniósł 13 135,74 zł.

Fundusz, w oparciu o Uchwałę Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 457/2017 z dnia 03.08.2017 r. udzielił, Gminie Lubań, dotację w kwocie 11 165,00 zł.

Środki na realizację zadania pozyskano w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Pierwszym z kroków w kierunku systematycznego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań, było sporządzenie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na lata 2015- 2032 oraz inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Lubań na potrzeby związane z przygotowaniem Programu, który uwzględnia następujące cele:
1.usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
2.minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Zadanie zrealizowano ze środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Okres realizacji przedsięwzięcia to: 18.04.2017 r. do 20.06.2017 r.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na usunięciu wyrobów zawierających azbest w ilości 29,942 Mg. Azbest usunięto łącznie z 14 nieruchomości. Na dwóch nieruchomościach wykonano prace polegające na demontażu, transporcie i utylizacji płyt – łącznie 7,990 Mg. Z 12 nieruchomości odebrano wyroby zawierające azbest – łącznie 21,952 Mg.


"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

24 08 2017


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze