biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252162

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Nowo przebudowana droga w Gminie Lubań
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lubań to jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez władze gminy. Nie dziwi więc fakt, że gmina wykonała kolejną inwestycję drogą i w dniu 17 października 2017 roku oficjalnie została oddana do użytku droga w miejscowości Radostów Średni.

Inwestycja obejmowała wykonanie przebudowy drogi na odcinku 500 m, w tym 276 m o nawierzchnią mineralno-asfaltową oraz 224 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Przedsięwzięcie wykonane zostało w ramach otrzymanych środków finansowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich. Całkowita wartość zadania wyniosła 225 840,00 zł z czego 169 600,00 zł to dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.

Warto podkreślić, że przebudowana droga będzie służyć poprawie bezpieczeństwa oraz usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego. Wykonane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy komfortu jazdy, zwiększy się bezpieczeństwo na drodze oraz podniesie rozwój gospodarczy gminy.

23 10 2017


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze