biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251143

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Pieniądze z Budżetu Województwa Dolnośląskiego dla OSP Radostów
Ochotnicza Straż Pożarna w Radostowie złożyła wniosek, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację w 2017 r. zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności – doposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych.

Pozyskano dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł. Całkowita, szacunkowa wartość Projektu to 6 334,50 zł. Udział kwoty dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w całkowitych kosztach zadania publicznego to: 31,58 %. Okres realizacji projektu: wrzesień 2017- listopad 2017r.
Konkurs miał na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności – doposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych.
Zadanie publiczne, przewidziane do zrealizowania przez OSP Radostów to doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w motopompę szlamową o minimalnej wydajności 1200l/min oraz średnicy zanieczyszczeń 30mm. Ze względu na masę, wymiary i wydajność takiej motopompy jest ona najlepiej dopasowana do potrzeb jednostki. Projekt jest przygotowaniem jednostki do działań ratowniczych. Miejsce realizacji zadania to remiza OSP Radostów- Radostów Górny 16, 59-800 Lubań – miejsce przechowywania zakupionego sprzętu.

Sprzęt będzie wykorzystywany do działań ratowniczych przede wszystkim na terenie Gminy Lubań, ale również w przypadku wystąpienia zagrożenia, na terenie całego Powiatu Lubańskiego.

Zakupiona motopompa będzie służyła do wypompowywania wody- usuwania skutków powodzi i intensywnych opadów deszczu, które są utrapieniem dla mieszkańców Gminy Lubań od wielu lat.

Celem projektu jest doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie w sprzęt niezbędny do sprawnego, szybkiego i skutecznego usuwania skutków powodzi i intensywnych opadów deszczu. Zwiększona zostanie liczba wyposażenia ratowniczego, jakim dysponuje jednostka.

Rezultatem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubań i Powiatu Lubańskiego, dzięki doposażeniu w sprzęt Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie. Z pewnością zwiększony zostanie poziom ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców. Poprawa wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie wpłynie na wzmocnienie prowadzonych działań ratowniczych.Projekt p.n. „Bezpieczeństwo mieszkańców naszym priorytetem – doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie – zakup motopompy” jest dofinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego
23 10 2017


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze