biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250299

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Kolejna droga do przebudowy
Gmina Lubań otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich. Wartość dotacji to 169 600,00 PLN.

Dokument pozwoli Gminie Lubań na realizację zadania p.n.: „Odbudowa drogi dz. nr 202/1 w miejscowości Kościelnik”. Droga ta została zniszczona podczas powodzi w roku 2013 r.

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi na odcinku 200 m. Zakres obejmuje wykonanie następujących prac: rozbiórka, korytowanie, przygotowanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczanie, podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowane cementem gr. 15 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm, warstwa wiążąca – beton asfaltowy, warstwa ścierna gr. 4 cm.

To już kolejne w tym roku wsparcie finansowe z budżetu państwa, jakie trafia do gminy Lubań. To dobra wiadomość, bo kwota przypisana w Promesie dla Gminy Lubań stanowi aż 80% wartości zaplanowanych prac. Dzięki dotacji i niewielkim wkładem własnym na poziomie 20% wartości zadania poprawimy znacznie infrastrukturę drogową w zakresie bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu drogowego na terenie gminy. Mam nadzieję, że szybko uda nam się przystąpić do prac, zwłaszcza, że wykonanie zadania musi nastąpić do końca bieżącego roku” - podkreśla Wójt Zbigniew Hercuń.
05 12 2017


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze