biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250706

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubań”
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubań” to tytuł Projektu, który uzyskał dofinansowanie, w formie pożyczki, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Rada Nadzorcza WFOŚiGW we Wrocławiu zatwierdziła pożyczkę dla Gminy Lubań w wysokości 900 000,00 zł.

Okres realizacji Inwestycji wyznaczono następująco: 03.01.2018 r. do 28.08.2018 r. Projekt p.t.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubań” przewiduje budowę oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 357 w miejscowości Radogoszcz, przy drodze powiatowej nr 2331D w Nawojowie Śląskim, w pozostałych miejscowościach- przy drogach publicznych i wewnętrznych Gminy Lubań. Miejscowości, objęte Projektem to: Pisarzowice, Jałowiec, Nawojów Łużycki, Radostów Średni, Mściszów, Nawojów Śląski, Henryków Lubański, Kościelniki Dolne, Radostów Górny, Kościelnik, Uniegoszcz- ul. Graniczna, Radogoszcz.

Inwestycja jest zgodna z listą przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na rok 2017, nr Priorytetu 1.4: Racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Efektem rzeczowym przedsięwzięcia jest montaż 272 opraw oświetleniowych. Efektem ekologicznym- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Całkowita wartość Projektu to: 1 146 682,73 zł, wartość kosztów kwalifikowalnych: 904 623,58 zł.


"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl
09 05 2018


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze