biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250727

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2018
Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie na realizację Projektu w ramach konkursowego naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2018.

Nabór wniosków organizowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wniosek złożono do oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze. Projekt p.n.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2018”, Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu uzyskał dotację w kwocie 4 815,00 zł, co stanowi 85% kosztów projektu. Wartość ogólną zadania oszacowano na kwotę 5 665,66 zł.

Wyłoniono już wykonawcę realizacji zdania. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożono na kwotę 5 790,23 zł. Obecnie przystępujemy do realizacji zadania.

Zadanie polegać będzie na demontażu i załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Zadanie realizowane będzie na podstawie zgłoszeń mieszkańców, w następujących miejscowościach: Uniegoszcz, Radostów Średni, Radostów Dolny, Radogoszcz, Pisarzowice, Henryków Lubański, Nawojów Śląski.

Szacowana ilość usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań została określona na ok. 9,878 Mg, w tym:
- demontaż, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie zostało określone na ok. 5,115 Mg.
- odbiór, transport i unieszkodliwienie zostało określone na ok. 4,763 Mg.

Planowany termin realizacji zadania: 27.04.2018 r.- 16.07.2018 r.

Zaplanowanie przedsięwzięcie, będzie realizowane zgodnie z wytycznymi odnoście zasad postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest na terenie kraju, które zostały opisane w ustawach i aktach wykonawczych.

Realizacja zadania pozwoli na zaplanowane usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań, co spowoduje eliminację skutków negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców oraz na środowisko.


"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl
05 06 2018


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze