biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1223361

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości dla Strażaków Ochotników z terenu Gminy Lubań
„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubań” to tytuł Projektu, który uzyskał dofinansowanie w V naborze wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w Programie I Priorytecie IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Umowę na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości podpisano dnia 20.04.2018 r. Dotacja celowa, przyznana ze środków Funduszu Sprawiedliwości to: 29 799,00 zł, a wkład własny Gminy Lubań to 1% realizacji zadania: 301,00 zł.

Wychodzimy z założenia, iż starania zmierzające do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, należy zacząć od uzupełnienia niezbędnego zaplecza techniczno – sprzętowego, jakim dysponują nasze jednostki. Bez wsparcia pozyskanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, byłoby to niemożliwe. W ramach realizacji Projektu, zakupiliśmy:
- 2 sztuki defibrylatorów,
- zestaw hydrauliczny: wyważarka do drzwi i obcinacz do pedałów,
- podnośnik typu Hi – Lift z osprzętem,
- czujnik monitorujący stężenie CO.

Strażacy, należący do jednostek OSP, niejednokrotnie wykazywali się ogromnym zaangażowaniem w niesieniu pomocy potrzebującym. Realizacja Projektu: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubań” jest podniesieniem poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubań i Powiatu Lubańskiego, dzięki daniu do dyspozycji dla Ochotniczych Straży Pożarnych: Pisarzowice, Henryków Lubański i Radostów nowoczesnego sprzętu. Poprawa wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych wpłynie na wzmocnienie prowadzonych przez Strażaków działań ratowniczych. OSP Radostów i Henryków Lubański otrzymało defibrylatory, OSP Pisarzowice: zestaw hydrauliczny, podnośnik typu Hi – Lift z osprzętem, czujnik monitorujący stężenie CO.

Bycie Strażakiem wymaga poświęcenia i ciągłej gotowości do niesienia pomocy. To misja, która jest pełniona na rzecz bezpieczeństwa ludzkiego. W dzisiejszych czasach, kiedy występuje coraz więcej zagrożeń miejscowych, pełnienie służby staje się coraz bardziej wymagające. Wsparcie Projektu zaowocuje podniesieniem poziomu niesionej przez Strażaków pomocy dla poszkodowanych. Strażacy będą w stanie przeprowadzić więcej akcji, niż w chwili obecnej, gdy dysponują przestarzałym, awaryjnym sprzętem. Zakup zrealizowany w ramach Projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, pomoże w udzielaniu pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.


27 06 2018


 AKTUALNOŚCI

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim

OGŁOSZENIA

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze