biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252157

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości dla Strażaków Ochotników z terenu Gminy Lubań
„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubań” to tytuł Projektu, który uzyskał dofinansowanie w V naborze wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w Programie I Priorytecie IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Umowę na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości podpisano dnia 20.04.2018 r. Dotacja celowa, przyznana ze środków Funduszu Sprawiedliwości to: 29 799,00 zł, a wkład własny Gminy Lubań to 1% realizacji zadania: 301,00 zł.

Wychodzimy z założenia, iż starania zmierzające do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, należy zacząć od uzupełnienia niezbędnego zaplecza techniczno – sprzętowego, jakim dysponują nasze jednostki. Bez wsparcia pozyskanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, byłoby to niemożliwe. W ramach realizacji Projektu, zakupiliśmy:
- 2 sztuki defibrylatorów,
- zestaw hydrauliczny: wyważarka do drzwi i obcinacz do pedałów,
- podnośnik typu Hi – Lift z osprzętem,
- czujnik monitorujący stężenie CO.

Strażacy, należący do jednostek OSP, niejednokrotnie wykazywali się ogromnym zaangażowaniem w niesieniu pomocy potrzebującym. Realizacja Projektu: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubań” jest podniesieniem poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubań i Powiatu Lubańskiego, dzięki daniu do dyspozycji dla Ochotniczych Straży Pożarnych: Pisarzowice, Henryków Lubański i Radostów nowoczesnego sprzętu. Poprawa wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych wpłynie na wzmocnienie prowadzonych przez Strażaków działań ratowniczych. OSP Radostów i Henryków Lubański otrzymało defibrylatory, OSP Pisarzowice: zestaw hydrauliczny, podnośnik typu Hi – Lift z osprzętem, czujnik monitorujący stężenie CO.

Bycie Strażakiem wymaga poświęcenia i ciągłej gotowości do niesienia pomocy. To misja, która jest pełniona na rzecz bezpieczeństwa ludzkiego. W dzisiejszych czasach, kiedy występuje coraz więcej zagrożeń miejscowych, pełnienie służby staje się coraz bardziej wymagające. Wsparcie Projektu zaowocuje podniesieniem poziomu niesionej przez Strażaków pomocy dla poszkodowanych. Strażacy będą w stanie przeprowadzić więcej akcji, niż w chwili obecnej, gdy dysponują przestarzałym, awaryjnym sprzętem. Zakup zrealizowany w ramach Projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, pomoże w udzielaniu pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.


27 06 2018


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze