biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252153

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Rok szkolny 2017/2018 dobiegł końca
We wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Lubań odbyło się 22 czerwca br. uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. W trakcie uroczystości podsumowano wyniki pracy za miniony rok szkolny, zwracając uwagę na wyniki w nauce i frekwencję poszczególnych klas.

Mijający rok szkolny w placówkach Gminy Lubań to kolejny rok ciężkiej, ale twórczej pracy – nie tylko dyrektorów szkół, grona pedagogicznego, ale również rodziców i społeczności lokalnej. Poczyniono wszelkie wysiłki w celu podniesienia jakości i efektów nauczania - realizowano wiele projektów edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych. Za bardzo dobre wyniki w nauce wręczono 80 świadectw z czerwonym paskiem oraz wiele nagród i upominków rzeczowych za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.

Tradycyjnie od kilku lat samorząd Gminy Lubań zabezpiecza środki finansowe na jednorazowe stypendia za wysokie wyniki w nauce i współzawodnictwie sportowym dla uczniów. Stypendium ma na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych i jest wypłacane w ramach środków przekazanych Szkole na ten cel przez organ prowadzący. Gratyfikacje pieniężne za wyniki w nauce otrzymało 58 uczniów, natomiast za wyniki w sporcie – 61 uczniów. Na ten cel przeznaczono łącznie kwotę 33 000,00 zł.

Wójt Gminy Lubań - Zbigniew Hercuń uczestniczył na uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pisarzowicach i Gimnazjum Publicznym w Pisarzowicach.

Dla ww. placówek szkolnych uroczyste zakończenie roku szkolnego było również związane z pożegnaniem Pani Bożeny Szwedko - dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach, która od 22 lat kierowała placówką. Szczególne zakończenie roku szkolnego odbyło się także w Gimnazjum Publicznym w Pisarzowicach, które od 1 września 2018 r. zostanie włączone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach. W związku z tym, pożegnano długoletniego Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Pisarzowicach Pana Ryszarda Leszczyńskiego. Wójt Gminy Lubań – Zbigniew Hercuń serdecznie podziękował dyrektorom obu placówek za wzorową pracę, ich osobisty wkład w rozwój oświaty, życząc wszelkiej pomyślności z życiu osobistym.

Na koniec, Wójt Gminy Lubań podziękował wszystkim nauczycielom, pracownikom szkół, rodzicom i uczniom za całokształt pracy, zaangażowanie i bardzo dobre wyniki pracy. Życzył wszystkim wesołych, spokojnych i bezpiecznych wakacji.























05 07 2018


 



AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze