biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250304

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Nowy sprzęt dla Strażaków Ochotników z terenu Gminy Lubań
W miesiącu marcu br., Gmina Lubań przystąpiła do ogólnopolskiego programu ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju miał trafić sprzęt ratowniczy. W ramach konkursu można było zakupić tylko wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. zestawy medyczne, defibrylatory oraz inny specjalistyczny sprzęt. Nasz wniosek został pozytywnie oceniony i uzyskaliśmy dofinansowanie - w ramach realizacji projektu zakupiliśmy: 2 sztuki defibrylatorów, zestaw hydrauliczny: wyważarka do drzwi i obcinacz do pedałów, podnośnik typu Hi – Lift z osprzętem oraz czujnik monitorujący stężenie CO.

5 lipca w siedzibie Urzędu Gminy Lubań nastąpiło przekazanie sprzętu ratowniczego, który zakupiony został ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Wartość nabytego sprzętu wyniosła 30 100,00 zł - z czego dofinansowania Funduszu Sprawiedliwości było 29 799,00 zł, a wkład własny Gminy to 1% realizacji zadania: 301,00 zł. Uroczystego przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Lubań – Zbigniew Hercuń wraz ze swoim Zastępcą – Anetą Usyk na ręce przedstawicieli poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubań. Sprzęt trafił do druhów z jednostek: OSP Henryków Lubański, OSP Pisarzowice i OSP Radostów. OSP Radostów i Henryków Lubański otrzymało defibrylatory, OSP Pisarzowice: zestaw hydrauliczny, podnośnik typu Hi – Lift z osprzętem, czujnik monitorujący stężenie CO.

Wychodzimy z założenia, iż starania zmierzające do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, należy zacząć od uzupełnienia niezbędnego zaplecza techniczno – sprzętowego, jakim dysponują nasze jednostki. Bez wsparcia pozyskanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, byłoby to niemożliwe. Dzięki zakupionemu sprzętowi zwiększą się możliwości działania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jakość interwencji podejmowanych przez naszych strażaków, którzy często są pierwszą służbą ratunkową, jaka pojawia się w miejscu powstania zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. To z kolei przełoży się na wzrost bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców – mówi Wójt Gminy Lubań.20 07 2018


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze