biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1233686

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Zakończono budowę sieci wodociągowej w Pisarzowicach
Na początku listopada br. roku odbyło się zakończenie realizacji inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pisarzowice. Gmina Lubań dokonała budowy 2,131 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Projekt zrealizowany został w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wyniosła 454 920,00 PLN, z czego 176 045,00 PLN to dofinansowanie.

Bardzo cieszy mnie fakt, że kolejni mieszkańcy Gminy mogą cieszyć się ze zrealizowanego projektu, który przyczyni się do poprawy komfortu ich życia. Wiem, że pracy jest jeszcze bardzo dużo, jednak od kilku lat, dbając o stabilny rozwój naszych miejscowości, sukcesywnie i konsekwentnie inwestujemy w budowę i modernizację sieci wodociągowej. Wszędzie gdzie tylko można, podejmujemy starania o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych. Realizacja przedsięwzięć z zakresu rozbudowy lokalnej infrastruktury wodociągowej gwarantuje osiągnięcie założonych celów - dostarczenie wody do wszystkich gospodarstw z terenu Gminy Lubań. Tak zdefiniowane cele zwiększą atrakcyjność turystyczną, gospodarczą i inwestycyjną gminy oraz stworzą warunki wzrostu gospodarczego i zatrudnienia." – mówi Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.
15 11 2018


 AKTUALNOŚCI

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim

OGŁOSZENIA

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze